Read More
מאמרים

בטוחות ובטחונות בחוזי שכירות – מורה נבוכים

רשימה זו תעסוק בקצרה בנושא מהם הבטחונות המקובלים בחוזי שכירות, מה טיבם, מה משמעותם, והדרכים לשימוש בהם. מטרת הרשימה הינה להאיר ולפשט את נושא הבטחונות – הן לאוכלוסיית המשכירים (בעלי הנכסים) והן לאוכלוסיית השוכרים (הדיירים)...

Read more

Read More
מאמרים

רכישת דירה מקבלן – מורה נבוכים

ברשימה זו יובאו מספר כללי יסוד והמלצות בהתנהלות מול קבלנים במסגרת רכישת דירה, במטרה להקל, לפזר את הערפל ולפשט את ההליך: 1. בקשת הרכישה - מצאתם דירה/פרוייקט שמוצאים חן בעינכם? ההתקשרות עם הקבלן מתחילה...

Read more

Read More
מאמרים

משכנתא – מורה נבוכים לרוכש דירה

כידוע רוב רוכשי הדירות הינם זוגות צעירים, אשר להם זוהי דירתם הראשונה, או משפרי דיור שלהם זוהי דירתם השנייה. ככלל משפחה ממוצעת מחליפה במהלך השנים דירה אחת או שתיים, וברוב רובם של המקרים, במיוחד...

Read more

Read More
מאמרים

החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה – לא סוף פסוק

תא 5298/10 וע' ערר תל-אביב   רשימה זו תעסוק בקצרה בנושא תכנון ובניה ככלל, ובהחלטת ועדת הערר מחוז תל-אביב בפרט, בעניין "בקשה לשימוש חורג". המדובר בבנין ברחוב מונטיפיורי 41 בתל-אביב, אשר הינו בנין בן שמונה קומות המשמש...

Read more

Read More
מאמרים

הדרכים לשינוי החלטות העיריה בעניין היתר בנייה

(ועדה מקומית לתכנון ובניה/ועדת משנה/ ועדת רישוי) תא 5298/10 וע' ערר תל-אביב   פעמים רבות אנו נתקלים בסירוב או דחייה של בקשות שונות שאנו מפנים לרשויות התכנון, מוצאים עצמינו במצב של חוסר אונים ו"מרימים ידיים". ומדוע? מכיוון...

Read more

Read More
מאמרים

חיוב בהיטל השבחה – לא סוף פסוק

קיבלתם חיוב מופרך בהיטל השבחה בעקבות מכירת נכס או הוצאת היתר בניה או ביצוע שימוש חדש? יש מה לעשות. היטל ההשבחה מקורו בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה. מהו היטל השבחה? היטל השבחה הינו חיוב כספי המוטל...

Read more

Read More
מאמרים

דיני תיווך על קצה המזלג

רשימה זו תעסוק בקצרה בנושא תיווך ומתווכים והכללים החלים עליהם ועל פעילותם, אשר הינו רלוונטי לכלל רוכשי, מוכרי שוכרי ומשכירי דירות בשוק הנדל"ן, וכן לעוסקים בנדל"ן, כגון חברות וקבלנים. לאור העובדה שדמי התיווך המקובלים בעסקאות...

Read more